Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 01-08-2022

Informator-Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z pkt 3.1.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 zamieszczamy informator z aktualną bazą teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu puławskiego realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica