Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 08-09-2022

Harmonogram dowozu wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 07.09.2022 r. nr ONS-HK. 90202.86.2022 wykonał wszystkie nakazane obowiązki:

poinformowano użytkowników o braku przydatności wody do spożycia poprzez rozwieszenie ogłoszeń pisemnych w dniu 08.09.2022 n na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica — informacja na stronie Urzędu Gminy oraz stronie ZGK umieszczona została w dniu 07.09.2022 r. o godzinie 16.00 w dniu 07.09.2022 r. o godz.18:00 poinformowano telefonicznie sołtysów o braku przydatności wody do spożycia oraz ustalono harmonogram dowożenia wody na poszczególne miejscowości, od dnia 07.092022 r. przeprowadzana jest dezynfekcja i piukanie sieci wodociągowej z ujęcia Rąblów, wypożyczono z MPWiK Puławy cysternę służącą do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia, którą dostarczana jest woda na poszczególne miejscowości (Mareczki, Bartłomiejowice, Rąblów, Grabówki, Stanisławka, Kębło, Huta) zgodnie z harmonogramem. 
Harmonogram
 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica