Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 28-10-2022

Ogłoszenie o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel

W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego przystępujemy do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy, które jest zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla z importu, może zgłosić zapotrzebowanie pod numerem telefonu 81 8876230, osobiście w Urzędzie Gminy Wąwolnica pokój nr 29, lub na adres e-mail: gmina@wawolnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2022r. Zakup preferencyjny dotyczy zakupu węgla w sortymencie: miał, groszek lub orzech w ilości 1,5 tony do dnia 31.12.2022 roku oraz następnej ilości w wysokości 1,5 tony po 01.01.2023 roku. Węgiel po cenach preferencyjnych będzie mogła zakupić osoba której przyznano dodatek węglowy i ma wpis w CEEB jako główne źródło – źródło węglowe.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu, ilości węgla z podaniem sortymentu oraz terminy zakupu.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Ostateczne wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica