Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 03-11-2022

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY INFORMUJE

że rozpoczął kwalifikowanie osób z terenu Gminy Wąwolnica do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram Plus

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąwolnicy,
ul. Lubelska 39A, 24-160 Wąwolnica,
lub pod numerem tel. 81 882 50 51 lub tel. kom. 793-830-216.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 30 GRUDNIA 2022 r.

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń