Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 24-11-2022

OGŁOSZENIE! XXXVII SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 29.11.2022 r. o godz. 9.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
  4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2022 rok. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 
  8. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
  9. Wolne wnioski, pytania i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica
/-/ Ewa Żybura
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń