Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 28-11-2022

Konsultacje: w sprawie kolejnych zmian w LSR

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz załączników do niej.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu w terminie do 8 grudnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

 

Zmiany w LSR (podświetlone na żółto z tekstem na czerwono) dotyczą następujących spraw:

  • na str. 25 zwiększono wskaźniki z uwagi na dodanie zadania (operacji własnej) w Przedsięwzięciu 1.1.1;
  • na str. 28 zmniejszenie limitu po rozliczeniu wszystkich projektów;
  • na str. 29 wpisanie prawidłowej kwoty limitu po rozliczeniu wszystkich projektów;
  • na str. 31 zwiększono wskaźniki z uwagi na dodanie zadań (operacji własnych) w Przedsięwzięciach 2.2.1 i 2.2.2 oraz zmniejszono limit po rozliczeniu wszystkich projektów;
  • na str. 32 zmniejszono limity po rozliczeniu wszystkich projektów;
  • na str. 33 wpisano nowe zadania (operacje własne);
  • na str. 34 dostosowano kwotę limitu ogółem;
  • na str. 39 wpisano kwoty limitów w związku z wprowadzonymi nowymi działaniami;
  • na str. 43-44 dokonano korekt w budżecie w związku z wprowadzonymi nowymi działaniami i korektami w limitach;

 

Wprowadzone zmiany będą także uwzględnione w planie działania. 

 

Formularz zgłaszania zmian do pobrania w wersji edytowalnej: TUTAJ

Do pobrania:

 
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń