Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 20-01-2023

Ogłoszenie dla właścicieli zabytków o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Wąwolnica informuje o możliwości pozyskania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z powyższym, podmioty którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Wąwolnicy.

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2023 roku (formularz zgłoszeniowy w załączeniu)

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Więcej informacji o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zawarto w załączonym ogłoszeniu.

Ikona pdfOgłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [596.24 KB]

Ikona docxRządowy Program Odbudowy Zabytków - Wniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.70 KB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń