Aktualności

droga nocą
Opublikowane dn. 26-01-2023

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ulicy Kębelskiej (Słowicza Dolina) w Wąwolnicy ️ ️

Nastąpił odbiór techniczny kolejnej ważnej inwestycji. Niniejsza inwestycja stanowi drugi etap zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego w ul. Bełżyckiej i ul. Kębelskiej (Słowicza Dolina) w Wąwolnicy”. Pierwsza etap pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowe w ulicy Bełżyckiej w Wąwolnicy” została zrealizowana w 2021 roku.

Całkowita wartość obydwu tych inwestycji wyniosła 1.595.438,68 złotych z czego 960.198,66 zł stanowiło uzyskane dofinansowanie. 

W ramach przebudowy ul. Kębelskiej (Słowicza Dolina) wyłoniony w przetargu wykonawca „Dominik Figura HYDRO- BRUK” z Cholewianki wykonał następujące prace:

  1. Roboty drogowe w zakresie przebudowy nawierzchni ulicy Kębelskiej (Słowicza Dolina) na długości 323 m z kostki betonowej brukowej, szerokość jezdni 3,0-4,5m,
  2. Roboty sanitarne w zakresie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w obszarze pasa drogowego, dł. 327 m z przebudową przyłączy oraz wymianą hydrantów przeciwpożarowych – 2 szt.,
  3. Roboty elektryczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego: linia kablowa dł 415 m z 10 słupami aluminiowymi wys. 8 m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 55 kW.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 952.109,76 zł, inwestycja została odebrana 28 grudnia 2022 roku.

Ponadto, w ramach działań związanych z przebudową sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego w ulicy Bełżyckiej i Kębelskiej (Słowicza Dolina) w Wąwolnicy w 2022 roku, Gmina Wąwolnica przekazała na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach kwotę 105.492,78 zł. na wykonanie nowej nawierzchni ul. Bełżyckiej. 

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń