Aktualności

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Karmanowice
Opublikowane dn. 07-03-2023

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Karmanowice 

Uruchomiliśmy kolejne niezwykle ważne postępowanie przetargowe, tym razem procedura dotyczy zadania:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach”. 

Na ten cel pozyskaliśmy środki rządowe w kwocie: 2.160.000,00 pln. 

Termin składania ofert:

9 marca 2023 10:00

Planowany zakres robót:

Wykonanie robót budowlanych ocieplenia ścian, w tym fundamentowych i stropu z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

Przebudowa kotłowni gazowej z dostosowaniem do nowego zapotrzebowania na ciepło 

Wymiana instalacji elektrycznej z wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne 

Wykonanie robót wykończeniowych w elewacji budynku 

Montaż na dachu paneli fotowoltaicznych 

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem po wykonanych robotach z przebudową chodnika i drogi wjazdowej do szkoły 

Odtworzenie zieleni.

Szczegóły postępowania: 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach

https://pzp.wawolnica.pl/...

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń