Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 07-03-2023

Przebudowa budynku Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwolnicy 

Uruchomiliśmy kolejne niezwykle ważne postępowanie przetargowe, tym razem procedura dotyczy zadania:

„Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy”. 

Na ten cel pozyskaliśmy środki rządowe w kwocie: 1.190.000,00 pln. 

Termin składania ofert:

20 marca 2023 10:00

Planowany zakres robót:

Wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem i osuszeniem ścian fundamentowych. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wykonanie robót wykończeniowych elewacyjnych. 

Dobudowa garażu dla samochodu strażackiego. 

Wykonanie wokół budynku opaski odwadniającej. 

Przebudowa placu manewrowego dla samochodów strażackich poprzez wzmocnienie podbudowy i wymianę nawierzchni na kostkę betonową. 

OSP Wąwolnica 1913 - 2023 

Szczegóły postępowania:

https://pzp.wawolnica.pl/

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica