Aktualności

Flaga i godło polski, logo Ministerstwo rodziny i polityki społecznej
Opublikowane dn. 08-03-2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wąwolnica.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu) i dostarczenie jej do OPS w Wąwolnicy ul. Lubelska 39A.

Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego

Więcej informacji o Programie, w tym wzór karty zgłoszenia, znaleźć można  na naszej stronie opswawolnica.pl, a także pod numerem tel. 81 8825051 w. 12 lub 13.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń