Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 08-03-2023

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 7 do Programu) i dostarczenie jej do OPS w Wąwolnicy ul. Lubelska 39A.

Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Program finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego

Więcej informacji o Programie, w tym wzór karty zgłoszenia, można znaleźć  na naszej stronie opswawolnica.pl  , a także pod numerem tel. 81 8825051 w. 11 lub 13.

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica