Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 17-04-2023

Włącz się w prace nad rewitalizacją – otwarte spotkanie konsultacyjne

Przypominamy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wąwolnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąwolnicy.

Przypominamy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wąwolnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąwolnicy.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Gminy Wąwolnica oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Wąwolnica.

Ponadto uwagi do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać:

  • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl  oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i złożenia go w Sekretariacie Urzędu Gminy p. 16 (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@wawolnica.pl
  • ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w pok. 15.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest:

  • na stronie internetowej Gminy Wąwolnica www.wawolnica.pl w zakładce „Aktualności/ Rewitalizacja”
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica pod adresem https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”
  • w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. 15
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Konsultacje potrwają do 25.04.2023 r.

Ikona docxFormularz konsultacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [27.82 KB]

Ikona docxProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.57 KB]

Ikona docxDiagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [9.13 MB]

Ikona pdfMapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [19.21 MB]

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica