Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 19-04-2023

Włącz się w prace nad rewitalizacją – wydłużenie terminu konsultacji

Informujemy o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wąwolnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica do dnia 15.05.2023 roku

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Wąwolnica oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Wąwolnica.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest:

 • na stronie internetowej Gminy Wąwolnica www.wawolnica.pl w zakładce „Aktualności/ Rewitalizacja”
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica pod adresem https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”
 • w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. 15
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Uwagi do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać:

 • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl  oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i złożenia go w
  Sekretariacie Urzędu Gminy p. 16 (liczy się data wpływu do Urzędu),
 • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i przesłania go
  (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@wawolnica.pl
 • ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w pok. 15.
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń