Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 22-04-2023

Uroczystość wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Panu Julianowi Karczmarczykowi

22 lutego 2023r. na wniosek Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, wiceprezes Rady Ministrów - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński nadał Panu Julianowi Karczmarczykowi – mieszkańcowi Karmanowic, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

22 lutego 2023r. na wniosek Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, wiceprezes Rady Ministrów - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński nadał Panu Julianowi Karczmarczykowi – mieszkańcowi Karmanowic, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Ceremonia odznaczenia odbyła się w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 18 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach. 

Organizatorami spotkania byli:

- Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy 

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach 

- OSP Karmanowice 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Karmanowicach 

- Radny Adam Bieniek 

- Sołtys Aleksandra Ścibior

- Prowadzący Michał Robak 

W uroczystości udział wzięli:

- Pan Julian Karczmarczyk – ostatni żyjący uczestnik wydarzeń, które rozegrały się 11 i 12 września 1939 roku w lesie w miejscowości Karmanowice oraz na trasie między Karmanowicami a Wojciechowem

- najbliższa Rodzina Pana Juliana

- przedstawiciele Rodzin, których przodkowie wraz z Panem Julianem brali udział w ratowaniu skarbów wawelskich

- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Skwarek, który w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył odznaczenie.

- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego - zastępca Dyrektora Biura Wojewody Pan Waldemar Podsiadły

- Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Pan doktor Darek Kopciowski wraz z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

- Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica - Pani Ewa Żybura

- Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy i zarazem proboszcz parafii pw. Świętego Wojciech BM w Wąwolnicy - Ksiądz kanonik Jerzy Ważny

- Wójt gminy Wąwolnica  - Pan Marcin Łaguna

- Zastępca Wójta Gminy Wąwolnica - Pan Grzegorz Dunia

- Pracownicy Działu Edukacji Zamek Królewski na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki - Pani Magdaleny Gacek oraz Pan Maciej Tomczak

- Radni gminy Wąwolnica,

- Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wąwolnicy Pani Izabela Stelmach oraz z-ca dyrektora szkoły Pani Jolanta Snopek

- Członkowie Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy na czele z Panem prezesem Sławomir Snopek 

- członkowie innych stowarzyszeń i organizacji m.in. Stowarzyszenie Miłośnicy Bronic

- nauczyciele i pracownicy oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach

- mieszkańcy Karmanowic, przedstawiciele społeczność lokalnej. 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego  odśpiewania Hymnu 

 

 RP. 

Potem nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych gości. 

Najważniejszym punktem spotkania była ceremonia dekoracji Pana Juliana Karczmarczyka, której w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał poseł na sejm RP Pan Sławomir Skwarek. 

Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli panu Julianowi podziękowania i gratulacje oraz wręczyli okolicznościowe listy, dyplomy i medale. 

Kolejnym punktem była część artystyczna. Dzieci i młodzież z miejscowej szkoły wystąpiła z programem pt: „Dawno temu w Karmanowicach – niezwykła historia o ratowaniu skarbów wawelskich” oraz zaśpiewała piosenki patriotyczne. 

Klamrą spinającą i kończącą oficjalne uroczystości była projekcja filmu „Exodus wojenny z cyklu Skarby Kultury Polskiej” z 1974r. Na zakończenie wszyscy przybyli goście złożyli wpisy do księgi pamiątkowej i zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez działające w Karmanowicach Koło Gospodyń Wiejskich. 

Tekst: Dyrektor SP w Karmanowicach Małgorzata Robak

Autor: Urząd Gminy Wąwolnica