Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 04-08-2023

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WĄWOLNICA DOTYCZĄCE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Wąwolnica., na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Wąwolnica w  sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica. 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.08.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14.09.2023 r.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Gminy Wąwolnica oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Wąwolnica.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest:

  • na stronie internetowej Gminy Wąwolnica  www.wawolnica.pl  w zakładce „Aktualności/ Rewitalizacja”
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica pod adresem https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”
  • w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. 15
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Formy prowadzenia konsultacji

W ramach konsultacji zapraszam na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąwolnicy;

Uwagi do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać:

  • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i złożenia go w Sekretariacie Urzędu Gminy p. 16 (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Wąwolnica  (ogłoszenie wraz z formularzem dostępne na stronie www.wawolnica.pl oraz BIP https://bip.wawolnica.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”) i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@wawolnica.pl
  • ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Wąwolnica od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w pok. 15.

 

Ikona jpg Mapa określająca granice obszaru, plik: Rozszerzenie: jpg, Rozmiar: [ 29,32 MB ]

Ikona docx Projekt uchwały Rady Gminy Wąwolnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 15,40 kB ]

Ikona docx Formularz konsultacyjny, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 27,82 kB ]

Ikona docx Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąwolnica, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 9,13 MB ]

 

 

 

 

Autor: Ewa Urban