Aktualności

Uroczyste pożegnanie wieloletniego Dyrektora Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 04-09-2023

Uroczyste pożegnanie wieloletniego Dyrektora Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy

Szanowni Państwo 28 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego Dyrektora Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy Pani Irena Kolibska, która z końcem sierpnia przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Irena Kolibska swoją przygodę z wąwolnicką kulturą rozpoczęła w 2000r.

Przez ponad 23 lata zarządzała Gminnym Domem Kultury w Wąwolnicy, kierowała Zespołem Tańca Ludowego „Bystrzacy”, była założycielką i członkiem stowarzyszenia „Aktywni Kreatywni” oraz klubu rękodzieła ludowego wykonującego haft krzyżykowy i prace szydełkowe.

W imieniu władz samorządowych gminy podziękowania i wyrazy wdzięczności za wieloletni, nieoceniony wkład pracy na rzecz rozwoju kultury Gminy Wąwolnica złożył wójt Gminy Wąwolnica Marcin Łaguna oraz przedstawiciele stowarzyszeń, zespołów, organizacji lokalnych, kół gospodyń wiejskich oraz jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wąwolnica.

Jednocześnie zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2023 r. wójt Gminy Wąwolnica powołał Panią Dorotę Chudy na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy, która swoje obowiązki obejmuje z dniem 1 września 2023 roku.

Pani Dorota Chudy ukończyła studia wyższe z zakresu animacji kultury na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych (współpraca z Nałęczowskim Domem Kultury, współorganizacja dożynek powiatowych, gminnych, zawodów balonowych, przygotowywanie i prowadzenie konkursów filmowo-fotograficznych) i sportowych.

Pani Dorota Chudy posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy.

Wójt Gminy Wąwolnica wraz z pracownikami Urzędu Gminy życzy samych udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu jednostką oraz owocnej współpracy z całą społecznością lokalną.

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń