Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 07-09-2023

Bezpłatny transport wyborczy

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego oraz skorzystania z transportu powrotnego.

Zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca musi zgłosić do 2 października 2023 r. w formie pisemnej.

 

Do 12 października 2023 r. wyborcy którzy zgłosili chęć skorzystania z bezpłatnego transportu zostaną poinformowani o trasie i godzinach odjazdów. 

 

Zgłoszenia dokonywane są w pokoju nr 29 Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Kontakt z upoważnionym pracownikiem pod numerem 81 88 762 30. 

 

                                                                              Wójt Gminy Wąwolnica

     -

 Marcin Łaguna

 

Ikona docx ZGŁOSZENIE Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych (do i z lokalu wyborczego), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 13,44 kB ]

 

Autor: Ewa Urban