Aktualności

Herb gminy na tle dokumentu z długopisem
Opublikowane dn. 08-11-2023

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąwolnica na lata 2023-2030

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąwolnica na lata 2023-2030”, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom.

Ankieta jest anonimowa, a wyniku będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane wyłącznie w celach badawczych.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/dg3ufdUQGQGKkdW57 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzupełnienia ankiety w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zbieranie ankiet potrwa do 30 listopada br.

 

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń