Aktualności

Herb gminy Wąwolnica
Opublikowane dn. 08-11-2023

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy Wąwolnica

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Wąwolnica na lata 2023-2030”, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z rozwojem Gminy.

Państwa czynny udział w konsultacjach pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość i skuteczność w Strategii celów oraz zadań.

Ankieta jest anonimowa, a wyniku będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane wyłącznie w celach badawczych.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/GLUQg5TzDWdTDBVW8

Jednocześnie informujemy o możliwości uzupełnienia ankiety w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zbieranie ankiet potrwa do 30 listopada br.

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń