Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 10-11-2023

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąwolnica na lata 2023-2030

Urząd Gminy Wąwolnica zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąwolnica na lata 2023-2030. Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne.

Do składania propozycji zaproszeni są zainteresowani interesariusze, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Wypełniony formularz można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: gmina@wawolnica.pl w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego",
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39; 24-160 Wąwolnica z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego",
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wąwolnica - Sekretariat I piętro pokój 16 w godzinach pracy UG pon. 8-16, wt.-pt.7-15

Termin składania kart:

Uzupełnione formularze kart projektów można składać do dnia 30.11.2023 roku

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń