Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 27-12-2023

OGŁOSZENIE XLVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się 28.12.2023 r. o godz. 15.00. w Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
 Rady Gminy Wąwolnica

 /-/ Ewa Żybura

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń