Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 02-02-2024

Mamy to! Kolejne niezwykle ważne wsparcie dla naszego samorządu.

Ruszyła nowa perspektywa środków   europejskich dla województwa lubelskiego a my już meldujemy skuteczne pozyskanie dotacji UE.

Dzięki świetnej współpracy z Gmina Nałęczów na czele z Burmistrzem Wiesław Pardyka Liderem projektu, my jako partnerzy projektu będziemy realizować zadania w ramach wspólnego wniosku aplikacyjnego.

W dniu 30.01.2024 odebraliśmy podpisaną przez Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski umowę, co pozwoli nam rozpocząć realizację projektu cyfryzacyjnego, którego zadaniem będzie poprawa jakości oraz dostępności do usług publicznych dla naszych mieszkańców.
Będziemy mogli wdrożyć nowe systemy finansowo-księgowe, które usprawnią pracę oraz platformę online do zdalnego załatwiana spraw w urzędzie. Zakres obejmuje m.in.:

  • Uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz przedsiębiorców
  • System zdalnej rekrutacji do szkół
  • Modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz integrację systemów dziedzinowych z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją
  • Digitalizację zasobów z zakresu informacji przestrzennej
  • Modernizację infrastruktury sprzętowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Wdrożenie platformy informacji przestrzennej , która umożliwiać będzie m.in. prowadzenie konsultacji w przypadku procedur planistycznych dla MPZP, SUKiZP oraz Planu Ogólnego

Dofinansowanie 1.16 MLN zł

Wartość projektu 1.37 MLN zł

Wkład własny 206 TYŚ zł

Beneficjenci:
Lider projektu: gmina Nałęczów
Partnerzy:
- gmina Baranów
- gmina Kłoczew
- gmina Nowodwór
- gmina Wąwolnica

Autor: Łukasz Krzesiński
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń