Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 05-02-2024

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu na temat „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne” Szkolenie odbędzie się w Gminnym Domu Kultury Wąwolnica ul. Rynek 32, w dniu 21.02.2024 r. od godziny 9.00 osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 609 644 183 Agnieszka Krawczak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc . (Szkolenie z wyżywieniem, po szkoleniu są wydawane zaświadczenia) .

Zakres tematyczny:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń