Aktualności

Kury
Opublikowane dn. 08-02-2024

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:

 

  • ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, 
  • w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać, 
  • po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

  

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin

tel.: (81) 744-28-85, fax: (81) 744-28-85, e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, www.wiw.lublin.pl

 

 

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń