Aktualności

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Karmanowice
Opublikowane dn. 16-02-2024

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Karmanowice

Zakończyliśmy kolejne niezwykle ważne zadanie. Z uwagi na zakres prac oraz szereg zadań dodatkowych inwestycja została oddana później niż zakładaliśmy ale najważniejsze, że temat został formalnie zakończony. Niech służy jak najlepiej najmłodszemu pokoleniu

Dotyczy zadania: 
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach”.
Zakres wykonanych robót:     
- Wykonanie robót budowlanych ocieplenia ścian, w tym fundamentowych i stropu z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku
- Przebudowa kotłowni gazowej z dostosowaniem do nowego zapotrzebowania na ciepło
- Wymiana instalacji elektrycznej z wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne
- Wykonanie robót wykończeniowych w elewacji budynku
- Montaż na dachu paneli fotowoltaicznych
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem po wykonanych robotach z przebudową   chodnika i drogi wjazdowej do szkoły
- Odtworzenie zieleni.
Poniżej zdjęcia z realizacji zadania oraz stanu sprzed roku.

Fot: W kadrze schwytane - Ewelina Stefaniak

Wykonawca: Impuls Consulting Lublin
Koszt całkowity: 2.556.435,99 PLN
Na ten cel pozyskaliśmy środki rządowe w kwocie: 2.160.000,00 pln.
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach

Autor: Łukasz Krzesiński
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń