Aktualności

Herb gminy Wąwolnica na tle dokumentu.
Opublikowane dn. 26-03-2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄWOLNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń