Aktualności

Herb gminy i długopis na notatniku
Opublikowane dn. 03-04-2024

Ogłoszenie postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy”

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy.

Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://www.sanktuarium-wawolnica.pl/pl/

  • Termin realizacji: 31.10.2025 r.
  • Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2024 r. o godz. 15:00.
  • Sposób składania ofert:
    • elektronicznie, na adres e-mail: jj.wazny@diecezja.lublin.pl, lub
    • pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy, 24-160 Wąwolnica, ul. Zamkowa 24, kancelaria parafialna.
Autor: Urząd Gminy Wąwolnica
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń