Aktualności

Sala z krzesłami, stołem butelkami wody
Opublikowane dn. 02-05-2024

INFORMACJA O PIERWSZEJ SESJI RADY GMINY

Informuję, że Komisarz Wyborczy w Lublinie III działając na podstawie art. 20 ust. 2, art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy /Dz.U. z 2023 r. poz. 2408/ Postanowieniem Nr 233/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Wąwolnica oraz ustalił porządek sesji Rady. Sesja odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Przyjęcie porządku ewentualnych dalszych obrad.


Wójt Gminy Wąwolnica
/-/ Marcin Łaguna

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń