Aktualności

Pole podczas suszy.
Opublikowane dn. 06-05-2024

Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami

Rolnicy z terenu Gminy Wąwolnica, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą w terminie:

16.05.2024 r.  do  7.06.2024r.

 

składać w Urzędzie Gminy Wąwolnica wnioski o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem  o szacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 rok, złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/

Dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. 

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, bądź odmawiał procedowania.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Wąwolnica oraz poniżej

 

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń