Aktualności

Logo OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 20-05-2024

Ogłoszenie w sprawie Opieki Wytchnieniowej

Gmina Wąwolnica realizuje rządowy Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy ul. Lubelska 39A, 24- 160 Wąwolnica.

Zapraszamy do składania wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy prowadzi rekrutację uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024 w trycie ciągłym do czasu wyczerpania się miejsc. Obecnie są dostępne jeszcze  dwa  miejsca na pobyt całodobowy w wybranej przez  uczestnika placówce całodobowej na okres 10 dni. Powyższy pobyt  jest przeznaczony dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki Wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności                       .                    
3. Podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń