Aktualności

Opis alternatywny: Grafika informacyjna o projekcie "Misja adaptacja", z logo Unii Europejskiej, Polski i Funduszy Europejskich. Zawiera szczegóły dotyczące finansowania i kryteria uczestnictwa w programie.
Opublikowane dn. 24-05-2024

Misja adaptacja

„Misja adaptacja” nr projektu FELU.09.07-IP.02-0028/23 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Autor: Ewa Urban
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń