Aktualności

Ogłoszenie
Opublikowane dn. 27-05-2024

Ogłoszenie

W związku z utrzymującymi się upałami, rosnącym zagrożeniem pożarowym oraz niskimi stanami wody na ujęciach na obszarze Gminy Wąwolnica, apelujemy do mieszkańców o racjonalne używanie wody z gminnej sieci wodociągowej. Proszę o ograniczenie podlewania ogrodów i trawników, ograniczenie poboru wody do basenów i innych zbiorników na posesjach oraz ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do mycia samochodów i innych pojazdów. Ponadto na terenie Gminy Wąwolnica obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania wody z hydrantów gminnych do celów innych niż przeciwpożarowe.

Autor: Łukasz Krzesiński
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń