Aktualności

Usuwanie azbestu
Opublikowane dn. 01-11-2018

Usuwanie azbestu

Z dnia 08.11.2013W związku z przystąpieniem Gminy Wąwolnica do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi…” wszyscy właściciele zamierzający usunąć w 2014r. wyroby azbestowe, proszeni są o złożenie w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. 12, wypełnionego prawidłowo wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (wykaz niezbędnych załączników na str. 2 wniosku).Ponieważ w złożonych dotychczas wnioskach występują liczne błędy, zachęcam do wypełnienia wniosku na miejscu tj. w pokoju 12, Urzędu Gminy Wąwolnica.Wnioski będą przyjmowane do 29 listopada 2013r. !!!Wniosek do pobrania ze stronyhttp://www.azbest.lubelskie.pl/images/dopobrania/Regulamin_2.0/Zalacznik_Nr_2_WNIOSEK_osoba_fizyczna_wspólnota_mieszk._POPR.pdfPoprawiony: Z dnia 22.11.2013
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń