Aktualności

Oddanie do użytku budynku po Policji
Opublikowane dn. 01-11-2018

Oddanie do użytku budynku po Policji

.W dniu 15 sierpnia 2014r. odbyła się uroczystość ponownego oddania do użytku budynku przy ul. Lubelskiej 39A w Wąwolnicy (po dawnym posterunku policji). Koszt inwestycji wyniósł 260.897,00 zł i był w przeważającej części finansowany ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę. Kwota 195.704,00 zł pochodziła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Budynek został przekazany na cele społeczne. Oprócz gminnego archiwum znajdą w nim siedzibę m.in. Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy oraz Koło Związku Oficerów Rezerwy R.P. im. Żołnierzy Wyklętych w Wąwolnicy.
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń