Aktualności

Konsultacje społeczne - plan zagospodarowania przestrzennego
Opublikowane dn. 01-11-2018

Konsultacje społeczne - plan zagospodarowania przestrzennego

.OGŁOSZENIEo przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Wąwolnica  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wąwolnica Uchwały NrXXXVIII/205/14 z dnia 26 sierpnia 2014 rokuw sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica, obejmującej tereny zgodnie z załącznikami graficznymi:1) nr 1 w miejscowości Celejów,2) nr 2 w miejscowości Wąwolnica (Wąwolnica Kolonia),3) nr 3 w miejscowości Rąblów,4) nr 4 w miejscowości Rogalów. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wąwolnica, 24-160 Wąwolnica ul. Lubelska 39 w terminie do dnia 16.02.2015 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   .Wójt Gminy Wąwolnica  
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń