Aktualności

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki ...
Opublikowane dn. 01-11-2018

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki ...

.Zaproszenie do konsultacjiGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2015..Wójt Gminy Wąwolnica informuje, iż w dniach 14.01.2015 r. do 28.01.2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2015.  Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: www.wawolnica.plz dopiskiem „konsultacje” lub w Urzędzie Gminy Wąwolnica ul. Lubelska 39, 24 – 160 Wąwolnica. pok. Nr 10.
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń