Aktualności

Nowe deklaracje o wysokości opłat
Opublikowane dn. 26-08-2013

Nowe deklaracje o wysokości opłat

Z dnia 26.08.2013

KOMUNIKAT


Nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach Grabówki, Huta, Kębło, Łąki, Zarzeka, Zawada


/nowy harmonogram/
Urząd Gminy Wąwolnica informuje,
że w związku ze zmianą stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymiwłaściciele nieruchomości zobowiązani są
do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprawiony: Z dnia 23.09.2013
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń