Aktualności

Zbiórka odpadów w systemie akcyjnym
Opublikowane dn. 01-04-2014

Zbiórka odpadów w systemie akcyjnym

Z dnia 01.04.2014

Zbiórka odpadów prowadzonych w systemie akcyjnym tzw. „wystawki”: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.


Szczegóły tutaj

Poprawiony: Z dnia 01.04.2014
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń