Aktualności

Konkurs na najpiekniej zagospodarowaną posesję 2014
Opublikowane dn. 30-04-2014

Konkurs na najpiekniej zagospodarowaną posesję 2014

Z dnia 30.04.2014

Ragulamin konkursu na najpiękniej zagospodarowaną posesję

 

Organizatorzy:

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy

 

Cele konkursu:

  1. Podniesienie estetyki gminy
  2. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetyczny wizerunek gminy

 

Czas trwania konkursu:

1-10 czerwca 2014r.

pisemne zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres Urzędu Gminy do dnia 30 maja 2014r.

 

Kryteria oceny:

  1. Estetyka budynku mieszkalnego
  2. Ład i porządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na śmiecie
  3. Estetyka części rekreacyjnej, ozdobnej i gospodarczej siedliska

- wyposażenie w stałe elementy architektoniczne (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)

- trawniki

- zadrzewienie i zakrzewienie

- ogródki skalne

- rabaty kwiatowe

- ukwiecenie tarasów, balkonów itp.

- kącik wypoczynkowy

- plac zabaw dla dzieci

W konkursie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni kandydaci !!!

Poprawiony: Z dnia 30.04.2014
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń