Aktualności

Wybory 2014 - Informacja GKW w Wąwolnicy
Opublikowane dn. 26-09-2014

Wybory 2014 - Informacja GKW w Wąwolnicy

Z dnia 26.09.2014

INFORMACJA  

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄWOLNICY


       Na podstawie § 3 ust.2 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie regulaminu terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów , burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wąwolnicy , w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku .


W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą:


  1. 1.Waldemar Łubkowski– Przewodniczący Komisji,
  2. 2.Bożena Węglińska Struzik- Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. 3.Anna Maria Butryn- Członek Komisji
  4. 4.Małgorzata Zofia Głuska- Członek Komisji
  5. 5.Jerzy Paweł Kępczyński- Członek Komisji
  6. 6.Teresa Alina Ścibior- Członek Komisji
  7. 7.Anna Marta Kowalik- Członek Komisji
  8. 8.Marcin Turek- Członek Komisj

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędzie Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39 (sala ślubów), tel. 81/882 50 01.

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja  będzie pełnić w następujących terminach:


                     Data

         Godziny dyżuru

1 października 2014 r. (środa)

         9.00   - 13.00

2 października 2014 r. (czwartek)

         9.00   - 13.00

3 października 2014 r. (piątek)

         9.00   - 13.00

6 października 2014 r. (poniedziałek)

         9.00   - 13.00

7 października 2014 r. (wtorek)

9.00 – 17.00 ;     17.00 – 24.00

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący   Gminnej Komisji Wyborczej    

/-/ Waldemar Łubkowski

Poprawiony: Z dnia 26.09.2014
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń