Aktualności

Konkurs - ogródki 2015
Opublikowane dn. 16-05-2015

Konkurs - ogródki 2015

Z dnia 16.05.2015

Konkurs na najpiękniej zagospodarowaną posesję

 

Organizatorzy:

Wójt Gminy Wąwolnica, Rada Gminy Wąwolnica,
Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy

 

Cele konkursu:

  1. 1.Podniesienie estetyki gminy
  2. 2.Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetyczny wizerunek gminy

 

Czas trwania konkursu:

20 maj - 20 czerwiec 2015 r.

pisemne zgłoszeniado konkursu należy przesyłać na adres Urzędu Gminy
do dnia 5 czerwca 2015 r.

 

Kryteria oceny:

  1. 1.Estetyka budynku mieszkalnego
  2. 2.Ład i porządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na śmiecie
  3. 3.Estetyka części rekreacyjnej, ozdobnej i gospodarczej siedliska

         - wyposażenie w stałe elementy architektoniczne
                   (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)

         - trawniki

         - zadrzewienie i zakrzewienie

         - ogródki skalne

         - rabaty kwiatowe

         - ukwiecenie tarasów, balkonów itp.

         - kącik wypoczynkowy

         - plac zabaw dla dzieci

 

W konkursie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci !!!

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń