Aktualności

Wnioski susza 2015
Opublikowane dn.

Wnioski susza 2015

W Urzędzie Gminy Wąwolnica można składać oświadczenia o stratach poniesionych w rolnictwie w wyniku tegorocznej suszy. Dane w oświadczeniach (powierzchnie i rodzaje upraw) powinny być zgodne z danymi przekazanymi do ARiMR, we wniosku o dopłaty bezpośrednie. *_Należy wpisać nie tylko te uprawy, w których są straty ale wszystkie uprawy !!! _* Dodatkowe informacje i druki oświadczeń: 1. plony, 2. uprawy trwałe, 3. zwierzęta, można uzyskać na stronie:

http://bip.lublin.uw.gov.pl/i.php?option=str_wydz&m=m10&link=dok_tre&par=29443

Druki są też dostępne w Urzędzie Gminy Wąwolnica w pokoju nr 12 do dnia 4 września.

Członkowie komisji dostępni pod numerem 81 8825001 .

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń