Aktualności

Dożynki Powiatowe -Wąwolnica 2015
Opublikowane dn. 04-09-2015

Dożynki Powiatowe -Wąwolnica 2015

Z dnia 04.09.2015

Moi Drodzy!

Serdecznie dziękuję Wszystkim uczestnikom I-wszych w historii Dożynek Powiatowych Wąwolnica A.D. 2015. Dziękuję wszystkim organizatorom, Gościom, Mieszkańcom Gminy Wąwolnica oraz Wam Drodzy Rolnicy za tak uroczyste uczestnictwo i obecność. Mam wielki szacunek do Waszej ciężkiej pracy, pracy która służy nam wszystkim. Ten rok ze względu na niewyobrażalną suszę jest wyjątkowo trudny, bo wielu płodów ziemi nie uda się zebrać. Dlatego szczególnie należy się cieszyć i być wdzięcznym Panu Bogu za te zbiory, które udało się zgromadzić. Teraz trzeba mądrze i sprawiedliwie je dzielić, aby „chleba naszego powszedniego” nikomu nie zabrakło. Wszystkiego Najlepszego i z Panem Bogiem

Obecni goście:

• Przedstawiciele Duchowieństwa na czele z księdzem biskupem Ryszardem Karpińskim oraz naszym Proboszczem Jerzym Ważnym

• Sylwester Tułajew – radny Miasta Lublin – PIS

• Marek Wojciechowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego – PIS

• Artur Soboń – Sekretarz Miasta Świdnik – w imieniu Burmistrza Świdnika - PIS

• Grzegorz Muszyński - PIS Zastosuj

• Wojewodę Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka reprezentuje Pan Dyrektor Tomasz Woś,

• Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentuje Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa,

• Dyrektor Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Bieńko,

• Przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Puławy P. Dariusz Suszyński – Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej

• Pan Prezydent, Panowie Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Puławskiego,

• Radni Województwa Lubelskiego,

• Radni Powiatu Puławskiego na czele z Przewodniczącą Rady Powiatu P. Danutą Smagą,

• Radni Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Wąwolnica Panią Ewą Wierzbicką,

• Prezesi i Dyrektorzy instytucji i firm z terenu Powiatu Puławskiego z Panem Wojciechem Kozakiem – Wiceprezesem  Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA na czele

• Komendanci: Policji, Straży Pożarnej

• Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych,

• przedstawiciele organizacji kombatanckich i emeryckich

• sołtysi z terenu powiatu puławskiego, delegacje zespołów kół gospodyń wiejskich, delegacje wieńcowe, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych,

• przedstawiciele prasy

• rolnicy – bohaterzy dzisiejszego święta, oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.

• Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman

  • • Poseł na Sejm RP. P Gabriela Masłowska
  • • Pani Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn,

I wielu innych 

S_087

FOTOGALERIA


Poprawiony: Z dnia 04.09.2015
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń