Aktualności

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 21-10-2015

usuwanie azbestu - wnioski na 2016r

Z dnia 21.10.2015

Usuwanie wyrobów azbestowych

W dniach od 2 do 27 listopada 2015r. nożna składać wnioski na nieodpłatne usuwanie azbestu w roku 2016.

Druk wniosku:

http://www.azbest.lubelskie.pl/images/Zalacznik_Nr_2_WNIOSEK_osoba_fizyczna_wspólnota_mieszkaniowa pdf

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

1) Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).

2) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.) Informacje w Urzędzie Gminy Wąwolnica, pok. 12, tel. 81 8825001 w. 28

Poprawiony: Z dnia 27.10.2015
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń