Aktualności

Zaproszenie do składania oferty
Opublikowane dn. 14-01-2016

Zaproszenie do składania oferty

Z dnia 14.01.2016

Wójt Gminy Wąwolnica zaprasza do składania ofert na Wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dot. przebudowy ujęć wód w Karmanowicach i Rąblowie.


Szczegóły w załączniku

Poprawiony: Z dnia 14.01.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń