Aktualności

Rodzina 500+
Opublikowane dn. 30-03-2016

Rodzina 500+

Z dnia 30.03.2016
500
Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąwolnicy, ul. Lubelska 39 ,  pok. 1 od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wszystkie niezbędne druki (wniosek i oświadczenia) udostępnione będą od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie OPS w Wąwolnicy oraz będą do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Wąwolnica pod adresem:

www.wawolnica.pl.   w zakładce:   „Świadczenie wychowawcze 500+”

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 81 882-50-51 lub osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąwolnicy, ul. Lubelska 39, pok. 1 i 2.

Informacje na temat programu można również uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Poprawiony: Z dnia 30.03.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń