Aktualności

SOLARY - Podpisywanie umów
Opublikowane dn. 13-04-2016

SOLARY - Podpisywanie umów

Z dnia 13.04.2016
Umowę użyczenia nieruchomości oraz umowę dotyczącą udziału w programie można
podpisać w Urzędzie Gminy Wąwolnica (pokój 12) do dnia 28.04.2016r - TERMIN OSTATECZNY!!!

Umowa użyczenia bez wpłaty
Umowa udziału zawierana na etapie przygotowania projektu
Poprawiony: Z dnia 25.04.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń