Aktualności

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 8.01.2016
Opublikowane dn. 08-01-2016

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 8.01.2016

Z dnia 08.01.2016

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 8.01.2016

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

"Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków gminy Wąwolnica"

Dokument źródłowy

INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń