Aktualności

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem  Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opublikowane dn. 17-07-2016

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Z dnia 17.07.2016
Informuję,

że 20 lipca 2016 r. , o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się

wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji
i Gospodarki Mieniem Komunalnym

(-) Ewa Żybura
Poprawiony: Z dnia 17.07.2016
INFORMATOR
SMS
INFORMATOR SMS
INWESTYCJE
DOKUMENTY
EKOLOGICZNA
GMINA
EKOLOGICZNA GMINA
MAPA
ZAGROŻEŃ
Krajowa mapa zagrożeń